Merelstraat 48A – 9100 Sint-Niklaas 03 284 57 53 directie@leefschoolheyerdahl.be

Projectwerking

Kinderen geven op onze school zelf richting aan hun leren.

Als groep kiezen zij – op basis van hun eigen interesses en drijfveren - projecten die zij willen uitwerken.

Dit zorgt voor een maximale betrokkenheid en een grote leermotivatie. 

Een project uitwerken is een heel proces. Samen stellen de kinderen doelen voorop: ze bepalen wat ze willen leren, wat ze willen beleven, wat ze willen doen.

Na het plannen volgt de uitwerking.

Een belangrijk moment in ieder project is het evaluatiemoment.

  • · Het is het moment waarop de groep terugkijkt en zich afvraagt :
  • · zijn we geslaagd in ons opzet?
  • · Wat liep er goed? 
  • · Wat pakken we bij een volgend project anders aan?

Heyerdahl-kinderen leren overleggen en argumenteren.

  • · Ze leren initiatief nemen.
  • · Ze leren een engagement nakomen.
  • · Ze leren plannen en een planning opvolgen.

Doorheen dit alles leren ze zichzelf goed kennen. Stuk voor stuk waardevolle competenties in de 21ste eeuw.