Merelstraat 48A – 9100 Sint-Niklaas 03 284 57 53 directie@leefschoolheyerdahl.be

Fase 1 en 2

Fase 1 en 2 : Welbevinden

Wie wil leren moet zich thuis voelen

Onze leefschool staat voor een warme en veilige sfeer. De inrichting van de leefgroepen doet huiselijk aan. De omgangsstijl is gemoedelijk.
Veiligheid en geborgenheid zijn de basisvoorwaarden om ergens te kunnen aarden, een goede relatie aan te gaan en te leren.
Als ouder ben je welkom op de speelplaats, bij de start van de kring of om mee te helpen tijdens de projecten.

We leren met elkaar en van elkaar

In onze leefschool zitten kinderen van verschillende leeftijden samen in leefgroepen. Onze werkvormen zijn vaak interactief.
Hierdoor leren kinderen veel met elkaar en van elkaar. We zetten sterk in op het sociale aspect, op het wij-gevoel.
De specifieke omgangsstijl die de begeleiders hanteren creëert mee een verbondenheid, een sterk sociaal weefsel.
Dit maakt onze school tot meer dan alleen een plaats waar kinderen samenkomen om te leren.
Hier werken zij een netwerk van relaties uit.
De kinderen, de ouders, de grootouders, de begeleiders, de directie: we maken allemaal samen de school.

Van peuters tot laatstejaars : de methode van de Axenroos geeft ons taal om te communiceren over het eigen gedrag en gevoelens of het gedrag en gevoelens van anderen. Dat helpt om jezelf te leren kennen en om conflicten op een respectvolle manier op te lossen.

Regelmatig is er forum waar de kinderen aan elkaar tonen wat ze geleerd hebben.
Zo leren we elkaar beter kennen. Zo leren we van elkaar.